DERECHO Y ARQUITECTURA. ARQUITECTURA JURÍDICA EN ESCANDINAVIA

Eva Löfgren
Rummet och rätten. Tingshus som föreställning, byggnad och rum
i användning 1734-1970
Göteborgs universitet, (Rättshistoriskt Bibliotek band 67)
Göteborg, 2011. 639 sid. Illustrerad. Inbunden.
ISBN: 978-91-86645-01-4.

Den svenska domstolsorganisationen har under historiens gång genomgått stora förändringar och så har även uppfattningen skiftat om hur domstolsrummet skall utformas och fungera. Under tiden 1734-1970 gällde den ordningen att det var invånarna i härader och tingslag som själva skulle bekosta och underhålla sin egen domstolsbyggnad. De c:a 350 tingshus som finns bevarade från den aktuella perioden har i den bebyggelse- och arkitekturhistoriska forskningen ägnats liten uppmärksamhet. Eva Löfgren har tagit till sin uppgift att undersöka tingshusets utformning, dess form och funktion, vilka de byggdes för och hur de sedan kom att användas, liksom de sociala strukturer som kom till uttryck i tingshusets utformning och användning. Författarens bebyggelse- och arkitekturhistoriska analyser integreras med rättshistoriska aspekter, vilket ger en djupare förståelse av sambanden mellan domstolens utformning och de rättsliga regleringarna. Studien både vidgar och fördjupar kunskapen om en viktig del av vår kulturhistoria, inte minst dess rättskulturella sida.

Eva Löfgren – Institutionen för kulturvård, Göteborgs universitet

Fuente: http://www.jure.se/ie/default.asp?url=visatitel.asp?tuid=15725

xxx—xxxLa obra se halla disponible en:
https://gupea.ub.gu.se/handle/2077/24091
J.C.G.

Deja una respuesta

Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *

*

Related stories